Konkurs i brendshëm në administratë

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë

Pozita: Sekretar i njësisë akademike-Fakulteti Juridik

Pozita

Formulari për aplikim

Please follow and like us: