fbpx
Komisioni i ankesave
Komisioni për shqyrtimin  e ankesave të shkallës së dytë , të kandidatëve për regjistrimin në nivelin master për drejtimin Penal, për viti akademik 2018/2019 në mbledhjen e mbajtur me 07.11.2018 ka nxjerr një raport për të gjitha ankesat e parashtruara dhe ky raport është miratuar në mbledhjen e Senatit të mbajtur me datë 16.11.2018 dhe është marr  ky vendim:
Vendim

REFUZOHEN , si të pabazuara ankesat e kadidatëve si më poshtë:

  1. Edona  Hoxhaj
  2. Ujvesa  Kastrati
  3. Rrezarta  Berisha
  4.  Benis Gjocaj
  5. Pashk Kqira
Translate »