fbpx

Luten të gjithë studentët që ti kontrollojn me kujdes të dhënat e tyre në SEMS tek profili (Shfaq të dhënat tjera) dhe ti modifikojn nëse është e nevojshme në bazë të ekstraktit të lindjes. Ju lutem shënoni të gjitha të dhënat sakt pasi që procesi i informimit përmes email si dhe proceset tjera shumë të rëndësishem për ju si student varen nga këto të dhëna (vertetimi i studentit, certifikata e notave dhe diploma).

Gjithashtu ne ju sygjerojm që ti kushtoni 10 minuat kohë leximit të “Udhëzuesit të përdorimit (Manualit)”, pasi që shumë student kanë probleme në përdorimin e sistemit. Ky manual tregon në pika të shkurta përdorimin e sistemit. Atë mund ta shkarkoni pasi të qaseni në sistem nëse klikoni tek emri juaj.

Translate »