fbpx
Ftesë për pjesëmarrje në Panairin e Karrierës

Ftesë për pjesëmarrje në Panairin e Karrierës

Ftesë për pjesëmarrje në Panairin e Karrierës

Ftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” dhe studentët Alumni të cilët kanë përfunduar studimet në UHZ, që të marrin pjesë në Panarin e tretë të Karrierës. Ky Panair do të i`u ofrojë mundësi për praktika sezonale, si dhe punësim.
Luteni të keni me vete Cv-të dhe të përgatiteni për prezantimin tuaj para punëdhënësit potencial.
Panairi do të mbahet me 30 Maj 2017, prej 10:00 -16:00, në hapësirat e Fakultetit Juridik!

Translate »