fbpx
Filloi punën komisioni për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Filloi punën komisioni për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Filloi punën komisioni për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Sot u mbajt takimi i parë i komisionit  për hartimin e Planit Strategjik Zhvillimor të Universitetit “Haxhi Zeka”.

Plani strategjik për zhvillimin e Universitetit parashihet të përfshijë periudhën pesë vjeçare dhe hartimi i tij do të përfundojë në Mars të vitit 2017, i cili do të aprovohet nga Këshilli Drejtues.

Në këtë komision janë përfshirë profesorë të UHZ-së të cilët janë ekspertë të fushave të ndryshme dhe do të vendosin, objektivat kryesore për pesë vitet e ardhshme.

Në takimin e sotshëm, u vendos për formimin e nën komisioneve dhe afateve kohore për realizimin e detyrave të marra.

Translate »