fbpx

Ftesë për Alumni

Start Time

05 Maj 2018
13:00

Location

Fakulteti Juridik, amfiteatri 1

speakers

Prof. Ass. Dr Sabiha Shala

Prorektore

Prof. Dr Fadil Millaku

Rektor

Ftohen të gjithë studentët e diplomuar në nivelin e studimeve bachelor apo  master që të marrin pjesë  në takimin e alumni-t  i cili do të mbahet më datë 05/03/2018, prej orës 13 në objektin e Fakultetit Juridik, Amfiteatri 1.

 

Arsyeja e këtij takimi është themelimi  i Asociacionit Alumni, i cili krijohet  nga nevoja për të forcuar marrëdhëniet midis Universitetit “Haxhi Zeka” dhe të diplomuarve të saj.

 

AGJENDA

Asocacioni Alumni

UHZ, Pejë

5 Mars, 2018

E hënë
5  Mars, 2018
Vendi
Amfiteatri i madh ,Fakulteti Juridik, Rr. “UÇK-së”, 30 000 Pejë
13:00 – 13:10
Fjalë hyrese nga prezantuesja
13:10 – 13:20
Fjalim hyrës i Rektorit Fadil Millaku
13:20 – 13:40
Fjalim hyrës i Prorektores Sabiha Shala
  • Rëndësia e Asocacionit Alumni për Universitetin”Haxhi Zeka”
  • Aktivitetetet e këtij Asocacioni
13:40-13:55
Prezantim rreth funksionalizimit dhe aktiviteteve të Asocacionit Alumni

Leonora Zefi

14:00 – 15:55
Rendi i ditës
  • Zgjedhja e komisionit mbikëqyrës
  • Zgjedhja e mbajtësit të procesverbalit
  • Zgjedhja e Bordit

 

15:55-16:00
 

Përmbyllje

 

 

 

Translate »