fbpx
Është hapur thirrja për Mini Grante në kuadër të Projektit NaturKosova

Është hapur thirrja për Mini Grante në kuadër të Projektit NaturKosova

ENG

Volontari nel Mondo RTM in the framework of the NaturKosovo project, funded by the Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, officially opens the call for: “Mini-grants for Micro Service Providers in the Tourism Sector for the sustainable development of the Kosovar stretch of the Via Dinarica”

For more information, please refer to the official webpage

The grants are addressed to Micro-Businesses, Associations, Farmers offering tourist services strictly connected to the Via Dinarica in the municipalities of Peja/Peć, Deçan/Dečani, and Junik. 

The deadline for the application is 31st July 2023, 16:00

An Informative Session about the Call opportunities will be held in Deçan/Dečani on the 23rd of June 2023, at 11am, at the restaurant of the Qendra Tregtare Tropikal, Rruga Deshmoret E Kombit 51000 Deçan /Dečani (4th floor). 

Please, communicate your participation in the info-session by Thursday, 22nd of June (12pm), at [email protected], specifying the preferred language (Albanian or Serbian). 

——————————————————————————————————————–

ALB

Organizata “Volontari nel Mondo RTM” në kuadër të projektit NaturKosovo, i financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, hap zyrtarisht thirrjen për: “Mini-grante për Ofruesit e Mikro Shërbimeve në Sektorin e Turizmit për zhvillimin e qëndrueshëm të shtrirjes Kosovare të Via Dinarica”.

Për më shumë informata, ju lutemi referojuni faqes zyrtare

Grantet u drejtohen mikrobizneseve, shoqatave, fermerëve që ofrojnë shërbime turistike të lidhura ngushtë me Via Dinarica në komunat e Pejës, Deçanit dhe Junikut.

Afati i fundit për aplikim është 31 Korrik 2023, ora 16:00.

Një sesion informues për mundësitë e Thirrjes do të mbahet në Deçan më 23 Qershor 2023, në ora 11:00, në restorantin e Qendrës Tregtare Tropikal, Rruga Dëshmorët E Kombit 51000 Deçan (kati i 4-të). 

Ju lutemi, komunikoni pjesëmarrjen tuaj për sesionin informativ deri të Enjten, 22 Qershor (12 PM), dhe specifikoni gjuhën në të cilën preferoni ta ndjekni takimin (shqip ose serbisht), në email: [email protected].

——————————————————————————————————————–

SRB

Organizacija “Volontari nel Mondo RTM” u okviru projekta NaturKosovo, finansiran od strane Italianske Agencie za Saradnju i Razvoj, zvanično otvara poziv za: „Mini-grantovi za pružaoce Mikro Usluga u sektoru Turizma za održivi razvoj Kosovskog dela Via Dinarica“.

Za više informacija pogledajte zvaničnu veb stranicu 

Grantovi su namenjeni Mikro-biznisima, Udruženjima, Fermerima koji nude turističke usluge povezane sa Via Dinarica u opštinama Peć, Dečani i Junik.

Rok za prijavu je 31 Juli 2023 god, do 16:00 časova.

Informativna Sesija o mogućnostima Poziva biće održana u Dečane 23 Juna 2023, u 11 časova u restoranu Qendra Tregtare Tropikal, Rruga Dëshmorët E Kombit 51000 Dečani (4. sprat).Molimo vas da svoje učestvovanje na sesiji i vas jezik koji vam najviše odgovara (albanski ili srpski), javite do četvrtka, 22. Juna (12 časova), na email adresu: [email protected].

Translate »