fbpx
Bursa për studime në Hungari

Programi i Bursave për studim në Hungari Stipendium Hunngaricum ka filluar për vitin 2021-2021.

Studentët kosovarë do të kenë mundësi që të fillojnë studimet në Hungari nga shtatori i vitit 2021.

Programet ofrohen në anglisht dhe hungarisht, por disa programe ofrohen edhe në gjermanisht dhe frëngjisht.

Afati i fundit për aplikim është 16 janar 2021.

Për informata më të hollësishme rreth Programit të Bursave Stipendium Hunngaricum, ju lutem vizitoni këto linqe:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

https://apply.stipendiumhungaricum.hu

news/new/58-stipendium-hungaricum-online-application-system-now-open

Translate »