fbpx
Bursa nga Qeveria e Brunei Derussalam

Bursa nga Qeveria e Brunei Derussalam

Ministria e Punëve të Jashtme e Bruneit fton aplikime për skemën e bursave nga
Qeveria e Brunei Derussalam (Government of Brunei Darussalam
Scholarship) sipas skemës për bursa për vitin akademik 2020/2021.

Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të aplikojnë.

Në Brunei Darussalam, programi i bursës ju ofron aplikantëve mundësinë për të
marrë diplomë, gradë universitare dhe diplomë master pasuniversitare në cilindo
nga institucionet e mëposhtme të arsimit të lartë:

· Universiti Brunei Darussalam (UBD),
· Universiti Islam Sulltan Sharif Ali (UNISSA),
· Universiti Teknologi Brunei (UTB) dhe
· Politeknik Brunei (PB).
Viti akademik fillon në korrik / gusht 2020.

Data e mbylljes për pranimin e formularëve të kompletuar të aplikimit, së bashku
me kopjet e çertifikuara të certifikatave dhe dokumenteve përkatëse, është jo më
vonë se 1600 orë (koha e Brunei) më 14 shkurt 2020.

Më shumë informata mund të gjeni në http://www.mfa.gov.bn/Pages/BDGS.aspx

Translate »