Memorandum bashkëpunimi mes UHZ-së dhe Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR)

Memorandum bashkëpunimi mes UHZ-së dhe Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR)

Fakultetit Juridik, përkatësisht U.D. Dekani i këtij fakulteti Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi ka nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit me organizatën rajonale Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR – KS).


Qëllimi i këtij memorandumi është lehtësimi i bashkëpunimit në mes dy institucioneve për të zbatuar një program të qëndrueshëm për trajnime profesionale dhe informimin e studentëve për të drejtat dhe përgjegjësitë qytetare ndaj shtetit dhe shoqërisë.


Përmes këtij bashkëpunim do te përfitojnë bursa 5 studentë dhe do të angazhohen në trajnime të ndryshme juridike me pagesë edhe rreth 25 studentë të tjerë.

Please follow and like us: