fbpx
Teoria e praktikës si një sfidë njohëse, edukative dhe sociale

Teoria e praktikës si një sfidë njohëse, edukative dhe sociale

Të dashur kolegë,

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, së bashku me 11 partnerë në kuadër të Programit për ndërtimin e kapaciteteve ERASMUS +, të mbështetur nga Bashkimi Evropian, ju ftojnë përzemërsisht të paraqisni një punim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të ardhshme të vitit 2020 mbi Teorinë në Praktikë sis fide Kognitive,Edukative dhe Sociale. Qëllimi i kësaj konference është të bashkojë studiues nga fusha të ndryshme akademike për të zbuluar nëse arsyet shkencore dhe sociale mund të çojnë në qasje ndërdisiplinore. A është i arritshëm bashkëpunimi midis fushave të ndryshme akademike? Cfarë mund të kishin të përbashkët pedagogët dhe inxhinierët, bio-shkencëtarët dhe filozofët, agronomët, ekonomistët dhe inxhinierët mekanikë, shkencëtarët natyrorë dhe shkrimtarët dhe kështu me radhë? Në emër të Komitetit Organizues, ju jeni të ftuar me mirësi të merrni pjesë në këtë ngjarje, e cila do të mbahet në 15 – 16 qershor, 2020 në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica (IBC-M) në Mitrovicë, Kosovë. Gjuha zyrtare e konferencës do të jetë anglishtja.

Ne do të vlerësonim nëse më 15 qershor 2020 mund të paraqisni punimin tuaj për hulumtimet dhe projektet tuaja aktuale, në një nga temat e mëposhtme:

1.Teoria arsimore dhe praktika

2.Shkencë dhe hulumtim

3.Praktika dhe zhvillimi shoqëror

4.Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

5.Informacioni dhe Strategjia

Për më tepër, ju jeni të ftuar të paraqisni abstrakte për prezantim në dy punëtori, të cilat do të mbahen më 16 qershor 2020:

6.Qasjet teorike ndaj interdisiplinaritetit

7.Praktika dhe zhvillimi shoqëror.

Autorëve u kërkohet të paraqesin titullin dhe abstraktin deri në 250 fjalë deri në afatin e 15 shkurtit 2020. Abstrakti mund të dorëzohet përmes faqes së internetit të konferencës: https://t2p-conference.org/ ose direkt në konferencën e- posta: [email protected]ët do të informohen deri më 15 Mars 2020 nëse është pranuar abstrakti i dorëzuar i tyre.

Dokumentet e plota të kufizuara në 10 faqe duhet të dorëzohen deri më 1 maj 2020. Të gjitha punimet do të publikohen në librin e procedurave. Punimet më të mira të zgjedhura nga organizatorët pas rishikimit nga kolegët gjithashtu do të rekomandohen për botimin e mundshëm në revistat shkencore të mbështetura në konferencë.Ne mezi presim pjesëmarrjen tuaj në konferencën tonë shkencore ndërkombëtare.

Sinqerisht I juaji,

Komiteti Organizativ

Here is the updated password for the [email protected] email access.
New password: v40conference!

Translate »