Bashkëpunimet me Universitete

Lista e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit

NR. INSTITUCIONI / NSTITUTION VENDI / COUNTRY WEBSITE
1. University of Opolski Poland http://www.uni.opole.pl/en
2.

University of

Bihac

Bosnje  
3. University of Ostim Teknik Ankara, Turki https://www.ostimteknik.edu.tr/
4.

University of

“Sapienza” Roma (Itali)

Itali https://www.uniroma1.it/en
 5. University of “Džemal Bijedić” Mostar https://www.unmo.ba/
 6. Fculty of Tourism and Hospitaliy Ohrid – Maqedoni  
 7. University of “Kütahia Dumlupinar” Turqi http://www.dumlupinar.edu.tr/
 8. University of “Constantin Brancusi” of Targu – Jiu Romani http://www.utgjiu.ro/
 9.

Universiteti

Bujqesor I Tiranes (UBT)

Tiranë http://ubt.edu.al/sq/
 10. University Northern Iowa (USA)   https://uni.edu/
 11. Universitetit ”NËNË TEREZA” Shkup http://unt.edu.mk/sq/
 12. Goce Delcev University of Stip Maqedoni http://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
 13. University Telematica Pegaso (Member of Multiversity Holding Group) Itali https://www.asicuk.com/institution-profiles/universita-telematica-pegaso/
 14. University of Pula, in Croatia Kroaci https://www.unipu.hr/en
 15. Universiteti i Sarajevës, Akademia e Muzikës Bosnia dhe Hercegovina http://www.unsa.ba/
16. University of Malta Maltë www.um.edu.mt
17. University of Nices “Sophia Antipolis “ Nicë, Francë http://unice.fr/en
18. University of Maria Curie – Sklodowska Lublin, Poland http://www.umcs.pl/en/
19. Powislanski College in Kwidzyn Poloni https://psw.kwidzyn.edu.pl/
20. Universiteti i Sarajaves Sarajevë http://www.unsa.ba/
21. Universiteti “Eqrem Qabej” Gjirokastër http://www.uogj.edu.al/
22. Universiteti “St Kliment Ohridski” Bitola http://www.uklo.edu.mk/
23. Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan https://www.uni-gjilan.net/
24. Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren http://uni-prizren.com/
25. Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë http://www.uni-gjk.org/
26. Universiteti “Hasan Prishtina” Prishtinë http://uni-pr.edu/
27. Universiteti i Zagrebit Zagreb http://www.unizg.hr/
28. University of Ruse, Angel Kanchev Bulgaria https://www.uni-ruse.bg
29. Universiteti Shtetëror të Tetovës – USHT Tetovë – Maqedoni http://www.unite.edu.mk/
30. University of Tuzli Bosnje Hercegovina http://www.untz.ba
31. Universiteti i Lucernit, Instituti për Ekonomi dhe Turizëm Lucern https://www.unilu.ch
32. University of “G. D’ANNUNZIO” të CHIETI Pescara https://www.unich.it/
33. Savonia University of Applied Sciences Ltd, Finlandë  
34. Universiteti i Tiranës Tiranë http://www.unitir.edu.al/
35. Universiteti e Mitrovicës “ISA BOLETINI” Mitrovicë http://umib.net/
36. Universiteti i Arteve Tiranë http://www.uart.edu.al/
37. Universiteti i Zenices Bosnje dhe Hercegovinë https://unze.ba
38. Universiteti “Bochum” Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de
39. Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik Prishtinë http://juridiku.uni-pr.edu/
40. University of “HUMBOLT” Berlin https://www.hu-berlin.de/en/
41. Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës http://www.uamd.edu.al/new/
42. University of Tuscise Itali http://www.unitus.it
43. University of Napolit “FEDERICO II” Itali http://www.unina.it/unina-international
44. Kolegjin “ARGENTI”, Shkodër Shkodër http://www.argenti.edu.al/
45. Universiteti Publik “Luigj Gurakuqi” Shkodër  
46. Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) Tetovë https://www.seeu.edu.mk/sq
47. University G.d’ Annuzio di Chieti Pescara Italy https://www.unich.it/
48. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina Prishtinë https://uni-pr.edu/
49. Washington State University USA https://wsu.edu/
50. Universiteti Gdansk Poloni https://pg.edu.pl/
51. London Institute of Skills Development Britani e Madhe https://londoninstitutesd.co.uk/
51. Kyiv university Ukrainë https://kneu.edu.ua/en/