fbpx

Bashkëpunimet me Institucione të tjera

Lista e marrëveshjeve të bashkëpunimit me Institucione të tjera

Nr.

Institution

Country

Website

1.

Asociacioni i Bibliotekave Elektronike të Kosovës

Prishtinë

 

2.

QBMK “Xheladin Deda”

Pejë

 

3.

Biblioteka Kombëtare e Kosovë (Pjetër Bogdani)

Prishtinë

4.

Telekomi I Kosovës

Prishtinë

 

5.

Ministrisa e Zhvillimit Ekonomik (Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë)

Prishtinë

 

6.

American Advising Center – Testi I gjuhes angleze

Prishtinë

7.

Gurman 1 J.D.O.O

Kroaci

 

8.

S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

Prishtinë

9.

KOORDINATORIT NACIONAL PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

 
 

10.

Komuna e Rozhajës

Rozhajë

 

11.

Shoqata e Miqesise Franko-Shqiptare

Francë

 

12.

Rrjeti I Edukatoreve Bashkemoshatare-PEN

Prishtinë

 

13.

Komunen e Pejës

Pejë

14.

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror

Prishtinë

15.

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A – KEDS

Prishtinë

16.

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SHKÇAK

Prishtinë

17.

Rritja e punësimit për të rinj-Projekti EYE

Prishtinë

 

18.

Ministrinë e Forcës së Sigurisë në Kosovë

Prishtinë

https://mod.rks-gov.net/

1.

Elkos Group

Pejë

http://www.elkosgroup.com/

18.

Agjencia për Ndihmë Juridike

Pejë

19.

Kompania “AYT CAREER” dhe9“ALBA BERISHA CONSULTING”

Turqi dhe Prishtinë

 

20.

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

Kosovë

 

22.

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH-Programit të Migracionit për Zhvillim/Qendrës Informative Gjermane për Migracion, Aftësim Profesional dhe Karrierë dhe GIZ

Prishtinë

 

23.

OJQ “Open Data Kosovo” (ODK)

Prishtinë

 

24.

Shkup (Maqedoni)

 
Translate »