Aplikoni në garën “Me Art për Drejtësi”

Aplikoni në garën “Me Art për Drejtësi”

YIHR KS ka hapur thirrjen për aplikim për garën “Me art për drejtësi”, ku ftohen studentët e interesuar që të dërgojnë punime (piktura, fotografi, karikatura, video, etj.) mbi atë se si e shohin ata sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke përfshirë këtu dhe sfidat e tij. 

Bashkëngjitur gjeni informata më të hollësishme rreth garës.

Please follow and like us: