fbpx

Zgjedhja e lëndëve zgjedhore 2019/2020

Njoftohen studentët e Fakultetit të MTHM se duhet të bëhet regjistrimi apo zgjedhja e lëndëve zgjedhore për vitin vijues. Në linkun e mëposhtëm është formulari ku duhet të plotësohet të dhënat dhe zgjedhja e lëndëve zgjedhore. Të drejtë kanë të gjithë studentët që e kanë fituar kushtin për vitin vijues dhe ata që nuk e kanë fituar ende, por që pritet të fitojnë kushtin në afatin e provimeve të shtatorit 2019.

Departamenti Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri
Departamenti Menaxhment në Turizëm (gjuhë boshnjake)

Regjistrimi i lendeve zgjedhore duhet të bëhet deri me dt. 20.09.2019

Vërejtje: Studentët të cilët nuk e fitojnë kushtin për vitin vijues do të largohen nga listat pas përfundimit të afatit të provimeve të shtatorit 2019.

Translate »