fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” bëhet partner në rrjetin CEEPUS “Teaching and Research in Sustainable Materials, Technologies and Circular Economy (STECE)” në konsorcium ndërkombëtar
Rrjeti fokusohet në shkëmbimin e njohurive dhe përvojave ndërmjet partnerëve nga fusha të ndryshme (ekonomike, sociale, teknologjike) në fushën e parimeve të QZHQ-ve. Aktivitetet kryesore të rrjetit përfshijnë: •     asistencë...
Lexo më shumë!
Translate »