fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” bëhet partner në rrjetin CEEPUS “Teaching and Research in Sustainable Materials, Technologies and Circular Economy (STECE)” në konsorcium ndërkombëtar

Universiteti “Haxhi Zeka” bëhet partner në rrjetin CEEPUS “Teaching and Research in Sustainable Materials, Technologies and Circular Economy (STECE)” në konsorcium ndërkombëtar

Rrjeti fokusohet në shkëmbimin e njohurive dhe përvojave ndërmjet partnerëve nga fusha të ndryshme (ekonomike, sociale, teknologjike) në fushën e parimeve të QZHQ-ve.

Aktivitetet kryesore të rrjetit përfshijnë:

•     asistencë e studentëve në nivel BSc, MSc dhe PhD,

•     shkëmbimin e ndërsjellë të studentëve dhe stafit mësimdhënës ose angazhimin në një aktivitet të veçantë kërkimor,

•     publikimi i punimeve të përbashkëta kërkimore,

•     organizimi i punëtorive dhe shkollave verore,

•     Zhvillimi i përbashkët i metodave të mësimdhënies lidhur me lëndët e OZHQ-së.

Ky rrjet “Mësimdhënia dhe Kërkimi në Materialet e Qëndrueshme, Teknologjitë dhe Ekonominë Rrethore (STECE)” ofron mundësi shtesë për zgjerimin e njohurive dhe aftësive të krijuara për studentët në formën e kurseve, përfshirjen në projekte kërkimore dhe shkencore, përmirësimin e njohurive praktike.

Mundësitë shtesë për personelin akademik përfshijnë bashkëpunimin për zhvillim dhe kualifikim, diploma ta përbashkëta dhe përmirësimin e aftësive të mësimdhënies.

Konsorciumi i rrjetit përbëhet nga: Universiteti Tomas Bata në Republikën Çeke, Universiteti Johannes Kepler, Linz, Universiteti Panonia, Universiteti Jan Dlugosz, Universiteti Jagiellonian në Krakovë, Universiteti i Oradeas, Universiteti i Lubljanës, Universiteti i Mariborit, Universiteti Constatine the Pholosopher në Nitra, Universiteti Matej Bel Banska Bystrica, Universiteti Teknik në Kosice dhe Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë.

Translate »