fbpx
Universiteti i Parë Ndërkombëtar Veror “UNISUM”

Universiteti i Parë Ndërkombëtar Veror “UNISUM”

Universiteti “Haxhi Zeka” do të organizojë edicionin e parë të Universitetit Veror Ndërkombëtar “UNISUM”, i cili do të mbahet nga 24 qershor gjerë më 8 korrik 2022. Nëpërmjet këtij evenimenti do të ofrohen disa kurse të cilat kreditohen me “ECTS” kredi. Kurset mbulojnë një gamë të gjerë të fushave multi-disiplinare të studimit të nivelit Bachelor dhe Master, si: ekonomi, turizëm, agrobiznes, drejtësi dhe arte.

Translate »