fbpx
​Vizitë studimore në Kroaci

​Vizitë studimore në Kroaci

Vizitë studimore në Kroaci

Profesorë nga Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë dhe Universiteti i Prishtinës, ishin për vizitë studimore dy ditore në Kroaci, në kuadër të projektit EUFORIA.
Qëllimi i kësaj vizite ishte platforma e bashkëpunimit në mes të Universitetit të Zagrebit dhe industritë e këtij shteti, duke krijuar mundësi që këto përvoja të barten dhe të zbatohen në praktikën e përgjithshme shoqërore në industrinë e vendit tonë. Profesorët e të dy universiteteve vizituan Universitetin e Zagrebit dhe shumë industri dhe oda ekonomike kroate.

Translate »