fbpx
Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit

Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në mbledhjen e mbajtur më 20.03.2015, mori

VENDIM

Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2014/2015

Për vitin akademik 2014/2015 lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i Menaxhimit ne Turizem, Hotelieri dhe Mjedis

Fakulteti i Agrobiznesit 

Fakulteti i Arteve

Për vitin akademik 2014/2015 nuk lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti i Menaxhimit ne Turizem, Hotelieri dhe Mjedis

 

Kundër këtij vendimi mund të parashtrohet ankesa e argumentuar në afat prej 8 ditësh nga dita e publikimit të këtij vendimi. Ankesa dorëzohet në fakultetin përkatës.

Vendimet e nenshkruara nga komisioni jane te deponuara neper Fakultetet.

 

Translate »