fbpx
Njoftim për studentët të cilët janë liruar nga pagesa e semestrit

Njoftim për studentët të cilët janë liruar nga pagesa e semestrit

Njoftohen studentët të cilet janë liruar nga pagesa e semestrit që të paraqiten në zyrën e financave të Fakulteteve përkatëse dhe të sjellin këto dokumente:

1. Kopjen e letërnjoftimit
2. Fletëkonfimimin e xhirollogarisë (Merret në bankën përkatëse)
3. Fletpagesën e semsetrit 

Këto dokumente nevoiten për kthimin e mjeteve!
Translate »