fbpx
Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në mbledhjen e mbajtur më 24.04.2015, mori

VENDIM
Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2014/2015

Studentët e liruar në bazë të këtij vendimi duhet menjëherë të paraqiten në shërbimin e financave të fakultetit përgjegjës për të bërë kërkesë për këthimin e mjeteve të paguara për semester. 

VENDIM
Mbi mos lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2014/2015 

 

Translate »