fbpx
Vazhdojnë Punimet e Konferencës së 37-të Ndërkombëtare.

Vazhdojnë Punimet e Konferencës së 37-të Ndërkombëtare.

Vazhdojnë Punimet e Konferencës së 37-të Ndërkombëtare.

Me rastin e hapjes se punimeve të Konferences së 37-të të Alpinizmit Lindor dhe Shoqërisë Dinarike për Ekologji Bimësh,
Rektori i UHZ-së, Prof. Dr. Fadil Millaku si nikoqir mbajti një fjalë rasti.
Ai potencoj se kjo konferencë është një mundësi për të paraqitur arritjet e kërkimit me ligjërata dhe postera,
duke diskutuar për tema të ndryshme me kolegët kemi vendosur kontakte me pjesëmarrësit e shumë vendeve.

Rektori Fadil Millaku si nikoqir dhe organizator i 37-të i Simpoziumit,
informoi të pranishmit se “do të kemi mundësi të kalojmë dy ditë në ekskursione në terren në malet e Sharrit,
të cilat janë unike dhe shumë interesante për të gjithë studiuesit e florës dhe vegjetacionit”.

Punimet e konferencës do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »