fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” shënon rritje në skenën shkencore: Rezultatet e Raportit të National H-Index Ranking 2024

Universiteti “Haxhi Zeka” shënon rritje në skenën shkencore: Rezultatet e Raportit të National H-Index Ranking 2024

Universiteti “Haxhi Zeka” është në krye të skenës akademike të Kosovës, duke shënuar një rritje në fushën shkencore sipas raportit të fundit të National H-Index Ranking për vitin 2024. Rritja në të gjitha kategoritë, përfshirë National H-index, H-index (Scopus) dhe H-index (Google Scholar), dëshmon angazhimin e përhershëm të stafit akademik në publikimin e njohurive dhe punës shkencore të cilësisë së lartë.

Publikimet e stafit akademik kanë luajtur një rol kyç në këtë sukses të jashtëzakonshëm. Përmirësimi i ndjeshëm i indekseve të citimeve dhe ndikimi në komunitetin shkencor tregojnë për një përpjekje të vazhdueshme për kualitet dhe ekselencë në fushën e shkencës.

Kjo rritje ka shpjegime thelbësore në përkushtimin e Universitetit “Haxhi Zeka” për avancimin e hulumtimit dhe përparimin e dijes në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Rritja e përhershme në indekset e citimeve është një dëshmi e qartë e një qëndrimi të fortë për përparimin akademik dhe përfaqëson një fushatë të suksesshme për rritjen e cilësisë së akademisë në të gjitha nivelet.

Kjo rritje pozitive jo vetëm që përforcon reputacionin e Universitetit “Haxhi Zeka”, por gjithashtu e bën atë një destinacion të preferuar për studentët dhe hulumtuesit nga e gjithë Kosova. Me një përqendrim të vazhdueshëm në punën shkencore dhe akademike të cilësisë së lartë, Universiteti “Haxhi Zeka” vazhdon të bëhet një shembull i qartë i shkollimit të lartë të përshtatur me kohën dhe nevojat e shekullit të 21-të.

Translate »