fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” organizon panairin e turizmit dhe karrierës

Universiteti “Haxhi Zeka” organizon panairin e turizmit dhe karrierës

Qendra për Zhvillim të Karrierës e universiteti “Haxhi Zeka” në bashkëpunim me FERD dhe Odën e Hotelerisë dhe Turizmit organizuan panairin e turizmit dhe karrierës në qytetin e Pejës. Në këtë panair morën pjesë 25 biznese të ndryshme nga rajoni. Në emër të menaxhmentit të UHZ- së të pranishmit i përshëndeti prorektorja për buxhet, financa dhe infrastrukturë, prof.ass.dr Vjosa Hajdari, në emër të OHT-së kryetari z. Hysen Sogojeva, Arlinda Shoshi ne emer te ONIX SPA si sponsor gjeneral dhe z. Abedin Selimaj drejtor i Qendrës për zhvillim të karrierës në UHZ.

Panairi i Turizmit dhe Karrierës në Universitetin “Haxhi Zeka” është një ngjarje e rëndësishme për të promovuar lidhjet midis studentëve dhe industrisë së turizmit dhe është një platformë unike për studentët që të takojnë punëdhënës potencialë, të eksplorojnë mundësi të reja karriere dhe të kuptojnë më mirë kërkesat dhe trendet aktuale të tregut. Përmes këtij eventi, studentët patën mundësinë të diskutojnë direkt me profesionistë të fushës, duke marrë këshilla të vlefshme dhe duke ndërtuar rrjete të reja profesionale që mund t’i ndihmojnë në zhvillimin e tyre të mëtejshëm.

Z. Selimaj, drejtor i QZHK-së së universitetit “Haxhi Zeka” theksoi se ngjarja përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, duke përfshirë prezantime nga kompani të njohura të turizmit, punëtori praktike, dhe sesione informuese për praktikat më të mira. Këto aktivitete jo vetëm që i ndihmojnë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, por gjithashtu i lejojnë ata të testojnë dhe përmirësojnë aftësitë e tyre të intervistimit dhe prezantimit personal, theksoi z. Selimaj

Panairi i Turizmit dhe Karrierës në Universitetin “Haxhi Zeka” është gjithashtu mundësi e mirë për të promovuar universitetin si një qendër të rëndësishme të arsimit dhe kërkimit në fushën e turizmit. Duke sjellë së bashku studentët, akademikët dhe profesionistët e industrisë, ky panair ndihmon në ndërtimin e bashkëpunimit të fortë midis akademisë dhe sektorit privat. Kjo sinergji kontribuon në përmirësimin e kurrikulave akademike dhe ofron mundësi të reja për projekte kërkimore dhe inovative që mund të kenë një ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik dhe turistik të rajonit dhe të vendit në përgjithësi.

Translate »