fbpx
<strong>UHZ merr pjesë një takim promovues të projektit QUADIC</strong>

UHZ merr pjesë një takim promovues të projektit QUADIC

Projekti QUADIC është një projekt i financuar nga programi Erasmus+ i Bashkimit Europian dhe ka për qëllim të përmirësojë cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë. Ky projekt është një bashkëpunim midis disa universiteteve në Kosovë dhe në vende të tjera të Europës.

Universiteti “Haxhi Zeka” është një nga partnerët e këtij projekti dhe ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në arritjen e objektivave të projektit. Në takimin promovues të këtij projekti, UHZ prezantoi përfitimet dhe arritjet e projektit, si dhe rolin e tyre në këtë projekt.

Përfaqësuesit e UHZ që morën pjesë në këtë takim ishin: Prorektori për Ndërkombëtarizim, Prof. Dr. Edmond Beqiri, kordinatori i projektit, Ass. Besfort Ahmeti, dhe udhëheqësja e zyrës për ndërkombëtarizim, Arbërora Haxhija. Ata prezantuan aktivitetet dhe sukseset e UHZ në projekt, si dhe ndikimin që ky projekt ka pasur në të gjithë universitetin.

Ky takim promovues u mbajt në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj dhe ishte një mundësi për partnerët e projektit të ndajnë njëri-tjetrin për përvojat dhe arritjet e tyre në këtë projekt.

Besfort Ahmeti

#UHZ, #EU, #erasmusplus dhe #QUADIC

Translate »