fbpx
Trajnimi i studentëve

Trajnimi i studentëve

Trajnimi i studentëve

Studentët e të gjitha njësive akademike për tre ditë me radhë janë trajnuar nga profesorë të universiteteve ndërkombëtare në kuadër të projektit “Përkrahja strategjike në themelimin dhe zhvillimin e strukturave të qëndrueshme të sigurimit të cilësisë në Universitetin “Haxhi Zeka” (SD@UHZ)”.

Temat e trajnimit ishin: zhvillimi i karrierës, shkrim akademik dhe shkrim, biznesi, aftësi prezantuese, zhvillim i planit të biznesit, metodat e hulumtimit, programi PhD – TEMPUS, themelimi i Unionit studentor kosovarë – roli dhe rëndësia.
Qëllimi i trajnimit ishte: pajisja e studentëve me aftësi dhe kompetenca të nevojshme në mënyrë që të jenë konkurrentë në tregun e punës. Ky ishte trajnimi i dytë i realizuar në kuadër të këtij projekti.

Translate »