fbpx
Trajnim për ICT

Të nderuar/a,
Weglobal, në konsorcium me European Management dhe Prishtina REA, po implementojnë projektin ‘’Mbështetja e BE-së për Konkurrueshmërinë e Sektorit Kosovar të ICT’’, të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.
Projekti do të mbështes rritjen e sektorit kosovarë të ICT duke ofruar kurse trajnimi për pjesëmarrësit që të zhvillojnë shkathtësi digjitale dhe biznesore për të mbështetur tregun e punës së ICT dhe për të vënë në shfrytëzim efektiv shkathtësitë e përmirësuara. Qëllimi i përgjithshëm është nxitja e konkurrueshmërisë së bizneseve kosovare digjitale dhe tradicionale duke mbështetur rritjen e sektorit të ICT në Kosovë e cila do të sjell rritje dhe krijim të vendeve të reja të punës.


Afati i aplikimit:
Aplikacionet do të fillojnë nga 02 shtator 2020 dhe të interesuarit duhet t’i dërgojnë aplikacionet më së largu deri me 21 shtator 2020.


Detajet tjera të trajnimit për ICT i gjeni në linkun më poshtë:
https://ictkosovo.eu/njihe-ict-dhe-meso-si-ta-praktikosh-ate-per-avancimin-tuaj/?lang=sq

Translate »