fbpx
Thirrje për Hulumtuesin e Vitit 2022

Thirrje për Hulumtuesin e Vitit 2022

Në bazë të nenit 42, 48, 161, 162, 163, 164 të Statutit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, Strategjisë për kërkime shkencore në UHZ, Ligjit nr. 04 L – 135 për Veprimtari Kërkimore – Shkencore, Rregulloren për Veprimtarinë Kërkimore – Shkencore në UHZ ref. Nr. 1521/20, e dt. 02.09.2020, Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ më datë 14.11.2022 shpall:

THIRJE
Për ndarjen e çmimit vjetor
Hulumtuesi i vitit

Formulari për aplikim

Translate »