fbpx
Thirrje për aplikim për studentët  

Thirrje për aplikim për studentët  

Fakulteti Juridik

Shkathtësitë Praktike Gjyqësore

Thirrje për aplikim për studentët  

Ftohen studentët Fakulteti Juridik të Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë që të aplikojnë për të qenë pjesë e lëndës Shkathtësitë Praktike Gjyqësore në kuadër të Fakultetit Juridik.

Rreth lëndës Shkathtësitë Praktike Gjyqësorë

Lënda Shkathtësitë Praktike  Gjyqësore ka për qëllim rritjen e cilësisë dhe disponueshmërinë e burimeve të informacionit, do të mbështesë rritjen e mundësive për formim të të menduarit kritik dhe aftësive praktike të studentëve.

 

Per më shumë info, kliko vegzën (linkun).

 

 

Translate »