fbpx
Takim Pune

Prorektorja për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore, Prof. Ass. Sabiha Shala mbajti takim me anëtaret e parlamentin studentor, me ç ‘rast uroj për pozitat e tyre. Gjatë këtij takimi është diskutua për shume tema relevante për çështjet studentore përfshi bashkëpunimi ne mes Unionit Nacional dhe Parlamentit Studentor, si dhe rreth planifikimit të aktiviteteve për vitin akademik 2017/2018.

 

Translate »