fbpx
<strong>Studentët e Fakultetit të Agrobiznesit çertifikohen nga pemishtja e “Boost Berries”</strong>

Studentët e Fakultetit të Agrobiznesit çertifikohen nga pemishtja e “Boost Berries”

Pas njohurive themelore mbi praktikat bujqësore për kultivimin e boronicës me vijueshmërinë e trajnimit praktik 20 orëshe, në pemishten e boronicave “Boost Berries” studentët e Fakultetit të Agrobiznesit sot u çertifikuan nga Dekani Prof.asoc.dr.Nexhdet Shala me bashkëpronarin pemishtes Z. Besnik Lila.S

Translate »