fbpx
Sqarim lidhur me shkrimin e dt.22.08. 2015, në gazetën “Zëri” me titull  “I denuari me burg rehatohet në Universitetin”Haxhi Zeka”

Sqarim lidhur me shkrimin e dt.22.08. 2015, në gazetën “Zëri” me titull “I denuari me burg rehatohet në Universitetin”Haxhi Zeka”

Sqarim  lidhur me shkrimin e dt.22.08. 2015, në gazetën “Zëri” me titull  “I denuari me burg rehatohet në Universitetin”Haxhi Zeka”

Të nderuar lexues ju informojmë se artikulli në fjalë edhe pse i është sqaruar gazetës, përsëri ka dalë si i pasaktë, me që personi në fjalë është njëri nga aplikantët në  konkurs,  i cili është vlerësuar nga komisionet përkatëse, por që ende nuk ka asnjë marrëdhënie pune me Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Translate »