fbpx
Shtyhet afati për aplikim

Shtyhet afati për aplikim

Afati për aplikim në studimet themelore – Baçelor, shtyhet deri me datë 22 Shtator 2017

Provimi pranues do të mbahet më 25.09.2017 sipas orarit si në vijim:
1. Fakulteti i Biznesit 25.09.2017 në ora 10.00
2. Fakulteti i Juridik 25.09.2017 në ora 10.00
3. Fakulteti i MTH -së 25.09.2017 në ora 12.00
4. Fakulteti i Agrobiznesit 25.09.2017 në ora 12.00
5. Fakulteti i Arteve 25.09.2017 në ora 09.00

KONKURSIT – PLOTËSUES
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik 2017/2018

DOPUNSKI KONKURS
Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih – Bachelor studija za akademsku 2017/2018 godinu

Translate »