fbpx

Shqyrtimi i ankesave te kandidateve per studente

Bazuar ne vendimin e Keshillit te Fakultetit te Biznesit, eshte themeluar komisioni per shqyrtimin e ankesave per afatin e dyte te pranimit te studenteve me ref. nr 01-3346/15 dhe dt. 10.09.2015. Komisioni pasi shqyrtoi ankesat e kandidateve mori kete:

Vendim

Translate »