fbpx

Njoftohen Studentet e nivelit Master të drejtimit KF. se literatura nga Lënda Financat e Avancuara në Korporata e përdorur nga Prof.Dr. Fadil Govori është “ Korporatat Multinacionale dhe Roli i Tyre në Krijimin e rendit të ri botëror “ – Dr. Myrvete Badivuku- Pantina , Prishtinë. 2001, dhe “ Principles of Corporate Finance “ London, 2005 të autorëve, Stewart C. Myers & Richard A. Brealey. dhe po e njëjta literaturë është tani e cila mund të gjendet edhe në bibliotekën e Fakultetit,
Studentet të cilët nuk kanë hyrë në provim në këtë lëndë me 22.09.2015, me arsyetimin e mungesës së literaturës mund ti nënshtrohen provimit i cili do të organizohet dhe mbahet me 02.10.2015 në ora 1.00 në Fakultetin e Biznesit.

Me respekt , Prof.Ass.Dr. Halit Shabani

Translate »