fbpx
Seminar online “Lidershipi dhe Vendimmarrja”

Seminar online “Lidershipi dhe Vendimmarrja”

Në kuadër të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë dhe bashkëpunimit akademik dhe shkencor ndërkombëtar, Prof. Ibrahim Krasniqi, nga universiteti “Haxhi Zeka”, ka ligjëruar për studentët dhe stafin e universitetit La Sapienza në Romë, Itali.

Profesoresha organizatore e këtij seminari, Prof.Dr. Donatella Strangio nga universiteti La Sapienza dhe pjesëmarrësit vlerësuan lart ligjëratën dhe tematikën e përzgjedhur nga Prof. Krasniqi.
Seminari ishte i dizajnur sipas kërkesave akademike të departamenteve përkatëse në universitetin La Sapienza dhe është vlerësuar me numër të caktuar të ECTS kredive, si pjesë e plotësimit të kurrikulës për pjesëmarrësit.

Ky aktivitet vjen në vazhdën e bashkëpunimit me universitetin La Sapienza, ku javë më parë, Profesor Krasniqi ka qëndruar si i përzgjedhur nga ky universitet në kuadër të programit ERASMUS+.

Translate »