fbpx
Rezultatet e Zgjedhjeve të përgjithshme në Universitetin “Haxhi Zeka” ne Peje

Rezultatet e Zgjedhjeve të përgjithshme në Universitetin “Haxhi Zeka” ne Peje

Rezultatet e Zgjedhjeve të përgjithshme në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Personeli Administrativ – Senat

Fakulteti i Agrobiznesit – Administrata

Fakulteti i Agrobiznesit – Senat

Fakulteti i Arteve – Administrata

Fakulteti i Arteve – Senat

Fakulteti Juridik – Administrata

Fakulteti Juridik – Senat

Fakulteti i MTHM – Administrata

Fakulteti i MTHM – Senat

Zgjedhjet në Fakultetin e Biznesit janë anuluar për arsye të shkeljeve procedurale. Zgjedhjet për këtë Fakultet do të përsëritën ditën e martë me dt. 30.05.2017 duke filluar nga ora 08:00 – 16:00.

Të drejtë Ankese për rezultatet e publikuara kanë të gjithë kandidatët e pakënaqur, dy ditë pune nga shpallja e rezultateve.

Translate »