fbpx
Pyetësor për të diplomuarit në UHZ

Të nderuar të Diplomuar – Alumni të UHZ-së.

Zyra për Zhvillimin e KarrierësUHZ dhe Shoqata ALUMNI – UNHZ kanë filluar një hulumtim për të marrë informacion për statusin aktual të punësimit të të diplomuarve të UHZ. Lidhur me këtë, më poshtë keni të bashkëngjitur linkun e pyetësorit, të cilin po e shfrytëzojmë si instrument i mbledhjes së të dhënave primare.

Do ju ishim shumë mirënjohës nëse do të ndanit 5 minuta nga koha juaj për të kontribuar në hulumtimin i cili po realizohet. Kontributi juaj ka një peshë të madhe për reformimin dhe avancimin e UHZ-së.

Gjithashtu, për të gjithë të diplomuarit që ende nuk kan siguruar një vend pune, na e mundëson të ju ofrojmë trajnime shtesë dhe të nevojshme për avancim të mëtutjeshëm.

Linku i pyetësorit: https://forms.gle/ZBdFHp1VFTuUy7jW7

Translate »