fbpx
Projekti NAWA

Përfundon me sukses faza e parë e intervistimit me studentët e Fakultetit të Biznesit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë për pjesmarrje në Projektin NAWA. Me këtë rast u intervistuan 8 studentë, dhe së shpejti pritet të zhvillohet edhe faza e dytë e projektit për kompletimin e numrit të përgjithshëm të studentëve që do të marrin pjesë në projekt.

The first phase of the interview with the students of the Faculty of Business of the University “Haxhi Zeka” in Peja for participation in the NAWA Project has successfully been completed. On this occasion, 8 students were interviewed, and soon the second phase of the project is expected to take place in order to complete the total number of students who will participate in the project.

Translate »