fbpx

Programi Humphrey

Të nderuar

Ju njoftojmë për mundësinë e aplikimit në programin Fellowship të fondacionit Hubert Humphrey.


Konkursi i Hubert H. Humphrey për vitin akademik 2019-2020 është  hapur,  afati i aplikimit është deri më 31 maj 2018.  Për më shumë informacion rreth këtij programi.

Bursat kanë qasje konkurruese për të dy kategoritë e kandidatëve, të sektorit publik dhe privat me potencial të fortë të udhëheqjes dhe  angazhimit në  shërbim publik në fushat e zhvillimit ekonomik, edukimit, shëndetit publik dhe  në ndërtimin e institucioneve demokratike.

Ju lutemi kontrolloni linkun: https://xk.usembassy.gov/hubert-h-humphrey-fellowship-program/

Aplikacionin mund ta gjeni në link-un e poshtë shënuar : https://iie.embark.com/apply/humphreyfellowship2019

Informata të përgjithshme rreth Programit Humphrey: http://www.humphreyfellowship.org/

Translate »