fbpx
Plotësim i konkursit për lirim nga pagesa e semestrit

Plotësim i konkursit për lirim nga pagesa e semestrit

Plotësohet konkursi i shpallur me datën 12.02.2015 konform Udhëzimit Administrativ të ri të Qeversë. Neni 2.2. Konkursi plotësohet në pikën 5 si në vijim:

Familjet kosovare që kanë më tepër se një student në universitete publike do të paguajnë vetëm për një student, ndërsa për studentët tjerë nuk do të paguajnë. Këta student duhet të paraqesin:

a) Certifikatat e lindjes së studentëve;

b) Vërtetimet e të gjithë studentëve për regjistrimin në vitin akademik 2014/2015.

c) Pagesën e kryer nga njëri student për semestrin dimëror 2014/2015

Translate »