fbpx
Personeli akademik i UHZ-së pjesëmarrës në vizitën studimore në universitete të Polonisë

Personeli akademik i UHZ-së pjesëmarrës në vizitën studimore në universitete të Polonisë

Profesorë të universitetit “Haxhi Zeka” po marrin pjesë në vizitën studimore në Varshavë të Polonisë. Kjo vizitë studimore organizohet në kuadër të projektit Erasmus + ENEMLOS, të financuar nga Bashkimi Evropian. Në ditën e parë të kësaj vizite pjesëmarrësit vizituan Klinikat Juridike reale në universitetin e Varshavës, universitetin Lazarski, universitetin SWPS dhe universitetin e Kozminskit. Gjatë vizitës personeli u njoftua me mënyrën e themelimit dhe funksionimit të klinikave juridike reale.

Përvoja e këtyre institucioneve do të shfrytëzohen për funksionalizimin e klinikës juridike reale në ditën e dytë aktivitetet u zhvilluan në fakultetin juridik të universitetit Jagiellonian në Krakovë dhe në ditën e tretë u mbajtën 4 sesione të vecanta rreth metodologjisë së mësimdhënies në klinikat juridike, shkathtësitë psikologjike dhe rëndësia e tyre për klinikat ligjore.

Translate »