fbpx
Përfundoi me sukses trajnimi intensiv për personelin akademik të Universitetit “Haxhi Zeka”

Përfundoi me sukses trajnimi intensiv për personelin akademik të Universitetit “Haxhi Zeka”

Përfundoi me sukses trajnimi intensiv për personelin akademik të UHZ-së, me temën: “Avancimi i Metodave të Mësimdhënies në Arsimin e Lartë”. Trajnimi u mbështetet nga HERAS PLUS me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe u realizua nga ekspertët e fondacionit Çek CERGE-EI. Përfitues të trajnimit janë 19 profesorë nga pesë njësitë akademike të UHZ, të cilët u certifikuan pas rezultateve të treguara nga vlerësuesit. Tani, profesorët e certifikuar mund të shpërndanjë njohuritë e fituara tek kolegët e tjerë në fakultetet përkatëse përmes Qendrës së Ekselencës. Përshtypjet e ekspertëve të trajnimit ishin shumë pozitive lidhur me performancën, përfshirjen dhe kreativitetin e dëshmuar në këtë trajtim. Të kënaqur me trajnimin ishin edhe profesorët e UHZ-së, në emër të të cilëve fjalën falënderuese e tha dekani i fakultetit juridik prof.asoc.dr.Avdullah Robaj. Ai çmoj angazhimin e ekspertëve dhe shprehu mirënjohje ndaj institucioneve organizatore, të përfshira në këtë projekt. 

Rikujtomë se ky aktivitet është implementuar në kuadër të Marrëveshjes së Mirëkuptimit ndërmjet HERAS+ dhe UHZ-së.

Translate »