fbpx
Paraqitja e Provimeve

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master se afati për paraqitje te provimeve është hapur deri me datën 17/01/2019 në 24h, pas këtij afati nuk do të ketë shtyrje dhe të gjitha kërkesat për paraqitje të provimeve do të refuzohen si të pa baza andaj në rast se keni probleme apo nuk mundeni t’i paraqisni provimet të vizitoni zyrat e IT-së.

Translate »