fbpx

Njoftim rreth Sistemi Tutorial (Kujdestarisë)

Me rastin e lancimit të pilot projektit të ‘Sistemit Tutorial (Sisitemi i Kujdestarisë)”, njoftohen studentët e viteve të treta (III) (Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Arteve) dhe studentët e vitit të dytë (II), (Fakulteti i Biznesit, Fakulteti i MTHM dhe Fakulteti i Agrobiznesit) të të gjitha njësive akademike të Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë, se takimet me profesorët për këtë qëllim do të mbahen sipas orareve të publikuara.

Studentet e Fakultetit të Biznesit

Studentet e Fakultetit Juridik

Studentet e Fakultetit MTHM

Studentet e Fakultetit të Agrobiznesit

Studentet e Fakultetit të Arteve

Qëllimi i këtij mekanizmi është që të ndihmoj stutentët të jenë me të sukseshëm në mësimnxënie..

Takimet e para të parapra të mbahen sipas orarit të publikuar kanë për qëllim që studentët të ju prezentohet një mekanizëm i tillë, mënyra e funksionimit dhe përfitimet e studentëve.

 

Translate »