fbpx
Njoftim për transferimin e studentëve në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Njoftim për transferimin e studentëve në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Njoftohen studentët e interesuar se që nga data 06.09.2021 deri më 15.09.2021, mund të paraqesin kërkesë për transferim nga njëri program në programin tjetër brenda institucionit, përkatësisht transferimi nga universitetet publike në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022.

Transferimi lejohet nga viti i dytë i studimeve.

Dokumentet e nevojshme për transfer:

  • Kërkesa për transfer
  • Certifikata e notave
  • Vërtetimi i statusit të studentit
  • Planprogrami I fakultetit ku aktualisht studion

Shënim: Dokumentet duhet të dorëzohen në zyrën për çështje studentore të njësisë akademike që studenti dëshiron të transferohet.

Për informata më të hollësishme ju lutem të drejtoheni në emailin: [email protected]

Translate »