fbpx
Rezultatet e provimit pranues Baçëlor 2021-2022

Rezultatet e provimit pranues Baçëlor 2021-2022

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Baçëlor për vitin akademik 2021-2022

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit
Departamenti Menaxhim Biznesi
Departamenti Menaxhim Biznesi – Gjuhë boshnjake (rezultatet për këtë departament do të publikohen me datën 08.09.2021)

II. Fakulteti Juridik
Departamenti Juridik i përgjithshëm

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis
Departamenti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis
Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit
Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimor
Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji
Departamenti Teknologji Ushqimore

V. Fakulteti i Arteve
Departamenti Edukim në Muzikë
Departamenti Edukim Artistik në Interpretim

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Translate »