fbpx

Njoftim për studentët e nivelit Master

Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit të Biznesit, niveli MASTER-Drejtimi Kontabilitet dhe Financa, se rezultatet dhe konsultimet e provimit në Lenden Ekonomika Menaxheriale do të paraqiten me daten 03.03.2015 duke filluar në orën 15:00 në Fakultetin e Biznesit.

Translate »