fbpx

Njoftim për studentët e nivelit Master

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master, se prej dt. 02.03.2015 deri më 16.03.2015 (në afat prej 15-të ditëve) të gjitha dosjet duhet të janë të kompletuara me Diploma dhe jo me Certifikata të diplomës.

Translate »